ប្រាក់​បំណាច់​ផ្សេងៗ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ជា​កញ្ចប់​តែ​មួយ

១៦ តុលា ២០១៤ , ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

រាជ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ដាក់​បញ្ចូល​គ្នា​ជា​កញ្ចប់​តែ​មួយ​នូវ​ប្រាក់​បំណាច់​ផ្សេងៗ របស់​សមាជិក​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់​អនុ​រដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រម​ទាំង​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ ចាប់​ពី​ថ្នាក់​អនុ​រដ្ឋ​លេខាធិការ​ឡើង​ទៅ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ។ តាម​ការ​សម្រេច​នេះ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ចំនួន ៣ ៦៧៥ ០០០ រៀល (ប្រមាណ ៩០៧ ដុល្លារ)។ …

Pech Sotheary and Shane Worrell
http://phnompenhpost.com/national/high-level-officials-get-raises