គ្រូ​បង្រៀន​អាច​នឹង​បាន​ប្រាក់​ខែ ១ លាន​រៀល​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

១២ វិច្ឆិកា ២០១៥ , ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​បាន​និង​​កំពុង​ធ្វើ​ជំរឿន​គ្រូបង្រៀន​ទូទាំង​ប្រទេស​ហើយ​​គ្រោង​​បញ្ចប់​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ​ដើម្បី​រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ស្តង់ដារ​គ្រូ​បង្រៀន​ខណៈ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​នឹង​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​គ្រូ​បង្រៀន​ឲ្យ​បាន ១ លាន​រៀល​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៨។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1Nsd3jb

ប្រាក់​បំណាច់​ផ្សេងៗ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ជា​កញ្ចប់​តែ​មួយ

១៦ តុលា ២០១៤ , ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

រាជ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ដាក់​បញ្ចូល​គ្នា​ជា​កញ្ចប់​តែ​មួយ​នូវ​ប្រាក់​បំណាច់​ផ្សេងៗ របស់​សមាជិក​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់​អនុ​រដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រម​ទាំង​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ ចាប់​ពី​ថ្នាក់​អនុ​រដ្ឋ​លេខាធិការ​ឡើង​ទៅ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ។ តាម​ការ​សម្រេច​នេះ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ចំនួន ៣ ៦៧៥ ០០០ រៀល (ប្រមាណ ៩០៧ ដុល្លារ)។ …

ប៉ិច សុធារី
http://bit.ly/ZwTPqD

One-Party Parliament Effortlessly Passes $3.56 Billion Budget

១៣ វិច្ឆិកា ២០១៣ , ខេមបូឌា ដេលី

Sixty-six National Assembly members of the ruling CPP on Tuesday unanimously approved Cambodia’s $3.56 billion draft budget for 2014 without debate and without even the hint of an opposition, whose 55 lawmakers-elect are boycotting parliament in protest over July’s still-disputed national election result.

The ruling party lawmakers of Prime Minister Hun Sen’s long-ruling CPP also voted unanimously to create a new ministry for running the country’s army of civil servants, the Ministry of Public Function, and to split the Ministry of Industry, Mines and Energy into the Ministry of Mines and Energy and the Ministry of Industry and Handicrafts. …

Newly appointed Finance Minister Aun Porn Moniroth told the Assembly that the government would raise extra revenue not by raising fees or taxes but by collecting more taxes from those who should already be paying into state coffers. …

The opposition CNRP is refusing to take its seats at the Assembly until it settles its dispute with the CPP over July’s national election, which it claims the CPP won through voter irregularities. Citing various laws and articles in the Constitution, the opposition also claims that the Assembly has no legal standing until its 55 lawmakers take their seats in parliament, a position the CPP rejects. …

The CNRP has also criticized the government’s decision to split the Ministry of Industry, Mines and Energy as a move that would only serve to fatten an already bloated civil service. …

Hul Reaksmey
http://www.cambodiadaily.com/news/one-party-parliament-effortlessly-passes-3-56-billion-budget-46913/

Civil servant wages under new ministry

២៦ កញ្ញា ២០១៣ , ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

Prime Minister Hun Sen yesterday outlined the role of the newly christened Ministry of Public Function, explaining that the body would oversee the reform of the Kingdom’s civil service, including the salaries of its employees – a major plank in the opposition’s campaign platform.

As a part of a more than six-hour address, the premier promised that the new ministry would increase the Cambodian bureaucracy’s efficiency by making it prompter, easier to deal with and more receptive to criticism from both citizens and the media, though the opposition maintained yesterday that anything less than a cultural shift in government was unlikely to yield results. …

Chhay Channyda and Stuart White
http://www.phnompenhpost.com/national/civil-servant-wages-under-new-ministry

Five More Years For Hun Sen; Some Ministers Reshuffled

២៥ កញ្ញា ២០១៣ , ខេមបូឌា ដេលី

A day after its opening session and still devoid of the 55 lawmakers-elect of the opposition CNRP, the country’s new, one-party National Assembly voted Prime Minister Hun Sen in for yet another five-year term Tuesday and approved an extensive re­shuffle of his Cabinet. …

In a single, unanimously approved “package vote,” the 68 CPP lawmakers also restored Heng Samrin, 79, to the post of Assembly president, created a brand new Ministry of Public Function and created 13 new positions for ministers delegated to the prime minister.

After the Assembly’s brief, second session, the new government released an official list of the prime minister’s new Cabinet, which included 10 changes of leadership at the country’s 27 ministries. …

Commerce Minister Cham Prasidh was moved to Minister of Industry, Mines and Energy, where the former minister, Suy Sem, is now a member of parliament. Sun Chanthol, former secretary-general of the Council for the Development of Cambodia is now Commerce Minister.

Finance Ministry Secretary of State Ouk Rabun will replace Chan Sarun as minister of agriculture. Mr. Sarun is now senior minister in charge of special missions under Mr. Hun Sen.

Finance Ministry Secretary of State Aun Porn Moniroth will replace Keat Chhon as finance minister. Mr. Chhon is now a lawmakers and deputy prime minister. Finance Ministry Secretary of State Hang Chuon Naron will replace Im Sethy as education minister. Mr. Sethy is now a lawmaker.

Council of Ministers Secretary of State Prak Sokhon will replace So Khun as post and telecommunications minister. Mr. Khun is now a lawmaker.

Culture and Fine Arts Ministry Secretary of State Phoeung Sakona will replace Him Chhem as minister. He too becomes a senior minister in charge of special missions under Mr. Hun Sen.

Labor Minister Vong Sauth and Social Affairs Minister Ith Sam Heng will switch desks.

Environment Minister Mok Mareth was replaced by Say Sam Al, who headed the Assembly’s investment committee. Mr. Mareth is now a lawmaker. …

The CNRP is boycotting the Assembly to protest the official results of the July 28 election, which it claims was fraudulently called in favor of the CPP and which it really won. From Siem Reap City, where the party’s 55 elected lawmakers went to wait-out King Norodom Sihamoni’s opening of parliament, the CNRP on Monday called the new Assembly unconstitutional. ..

Minister of the Royal Palace Kong Sam Ol’s name was missing from the list of 11 deputy prime ministers, as was Funcinpec secretary-general Nhiek Bun Chhay, whose party failed to win any seats in July’s election and has no other government posts.

Hul Reaksmey and Zsombor Peter
http://www.cambodiadaily.com/elections/five-more-years-for-hun-sen-some-ministers-reshuffled-43133/